Badania psychologiczne

Pełna diagnostyka kliniczna i psychometryczna   Badanie inteligencji Badanie osobowości Badanie wiarygodności Badania z zakresu neuropsychologii i kognitywistyki Badanie preferencji zawodowych i edukacyjnych Badania z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu

Poradnictwo psychologiczne

      Konsultacje i porady psychologa dla osób dorosłych, wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, porady psychologa oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.   Zapraszamy także w sprawach nietypowych, skomplikowanych, przewlekłych i powracających