Cennik

Najczęściej wybierane:

Konsultacja psychologiczna: 130 zł
Terapia indywidualna: 130 zł
Terapia dzieci i młodzieży: 130 zł
Terapia par i małżeństw: 160 zł
Terapia rodzin: 160 zł
Diagnoza dzieci i młodzieży: 150 zł
Testy psychologiczne: 150 – 350 zł
Wydanie opinii psychologicznej na podstawie konsultacji i badania MMPI-2: 350 zł

Psychotesty dla kierowców 150zł

 

Pełny cennik:

Konsultacja psychologiczna 130,00 zł
Konsultacje dla kandydatów do służb mundurowych  130,00 zł
Konsultacje dla pracowników służb mundurowych  130,00 zł
Psychoterapia indywidualna  130,00 zł
Psychoterapia rozwojowa / rozwój osobisty  130,00 zł
Psychoterapia grupowa  70,00 zł
Uczestnictwo w grupie wsparcia 50,00 zł
Uczestnictwo w grupie wsparcia dla studentów Uniwersytetu Medycznego bezpłatnie
Psychoterapia par  160,00 zł
Psychoterapia rodzinna  160,00 zł
Pomoc psychologiczna dla rodzin międzykulturowych   160,00 zł
Psychoterapia dzieci w wieku do 5 lat  i starszych 130,00 zł
Psychoterapia młodzieży  130,00 zł
Psychoterapia uzależnień  130,00 zł
Psychoterapia osób współuzależnionych 130,00 zł
Psychoterapia uzależnień behawioralnych  130,00 zł
Psychoterapia nerwic  130,00 zł
Psychoterapia depresji  130,00 zł
Psychoterapia zaburzeń lękowych  130,00 zł
Psychoterapia ataków paniki  130,00 zł
Psychoterapia zaburzeń osobowości  130,00 zł
Psychoterapia zaburzeń adaptacyjnych  130,00 zł
Psychoterapia powypadkowa  130,00 zł
Psychoterapia po śmierci tragicznej osoby bliskiej  130,00 zł
Psychoterapia osób w wieku emerytalnym  130,00 zł
Psychoterapia „pokolenia sandwich”  130zł
Metody Simontona  130,00 zł
Psychoterapia bulimii  130,00 zł
Psychoterapia żarłoczności napadowej  130,00 zł
Psychoterapia anoreksji  130,00 zł
Psychoterapia PTSD  130,00 zł
Psychoterapia dla studentów  130,00 zł
Psychoterapia własna psychologów i psychoterapeutów  130,00 zł
Psychoterapia w sytuacji zdrady 130,00 zł
Psychoterapia w sytuacji rozwodu 130,00 zł
Psychoterapia niepłodności 130,00 zł
Psychoterapia rodziny z osobą chorą 130,00 zł
Interwencja kryzysowa  130,00 zł
Psychoterapia online  130,00 zł
Konsultacje psychologiczne online  130,00 zł
Porady psychologiczne online  130,00 zł
Porady dla rodziców online  130,00 zł
Pomoc w fobiach specyficznych 130zł
Pomoc psychologiczna przy rozwodach  130,00 zł
Pomoc psychologiczna przy zawodach miłosnych  130,00 zł
Wzrost potraumatyczny  130,00 zł
Pomoc w konfliktach z rodzeństwem 130,00 zł
Pomoc psychologiczna po śmierci rodzica lub opiekuna w wyniku choroby, wypadku i innych zdarzeń losowych 130,00 zł
Pomoc w trudnościach szkolnych  130,00 zł
Pomoc dla przedszkolaków  130,00 zł
Pomoc w trudnościach w relacjach rówieśniczych  130,00 zł
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  130,00 zł
Pomoc w zakresie poprawy jakości komunikacji 130,00 zł
Pomoc psychologiczna w sytuacji adopcji 130,00 zł
Pomoc psychologiczna przy zmianie zawodu u osób dojrzałych 130,00 zł
Pomoc neuropsychologiczna w chorobie Parkinsona  130,00 zł
Pomoc neuropsychologiczna w chorobie Alzhaimera  130,00 zł
Pomoc neuropsychologiczna w przypadku urojeń na podłożu otępiennym 130,00 zł
Samobójstwa. Pomoc psychologiczna i psychoedukacja 130,00 zł
Porady dotyczące rozwoju osobowości 130,00 zł
Porady dla zakochanych 130,00 zł
Wsparcie psychologiczne przed randką  130,00 zł
Psychoedukacja rodziców  130,00 zł
Psychoedukacja dotycząca metod wychowawczych  130,00 zł
Psychoedukacja – formy stymulowania rozwoju dziecka  130,00 zł
Psychoedukacja dot. uzależnień  130,00 zł
Psychoedukacja dot. stylu życia  130,00 zł
Psychoedukacja w szkołach  130,00 zł
Psychoedukacja w sytuacjach traumy  130,00 zł
Psychoedukacja w zakresie miłości 130,00 zł
Psychoedukacja osób starszych 130,00 zł
Psychoedukacja w sytuacji wdowieństwa 130,00 zł
Psychoedukacja w sytuacji samotności 130,00 zł
Psychoedukacja w sytuacji konfliktów z dziećmi 130,00 zł
Psychoedukacja dotycząca związków osób starszych 130,00 zł
Psychoedukacja z zakresu rozwoju osób starszych 130,00 zł
Psychoedukacja dotycząca profilaktyki zdrowia psychicznego dziecka 130,00 zł
Psychoedukacja w zakresie adaptacji  do emerytury 130,00 zł
Psychoedukacja – Ineligencja emocjonalna 130,00 zł
Psychoprofilaktyka  130,00 zł
Psychoprofilaktyka uzależnień  130,00 zł
Psychoprofilaktyka otyłości  130,00 zł
Psychoprofilaktyka wykorzystywania seksualnego  130,00 zł
Psychoprofilaktyka zaburzeń emocjonalnych  130,00 zł
Profilaktyka uzależnień  130,00 zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna150,00 zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna po wylewie 150,00 zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna po wypadku 150,00 zł
Rehabilitacja neuropsychologiczna po zawale 150,00 zł
Mediacje  200,00 zł
Doradztwo zawodowe  130,00 zł
Coaching  150,00 zł
Coaching indywidualny  150,00 zł
Coaching w firmach  150,00 zł
Coaching rodzicielski  150,00 zł
Buisiness coaching  150,00 zł
Coaching zdrowia  150,00 zł
Coaching pozytywny  150,00 zł
Coaching I generacji  150,00 zł
Coaching II generacji  150,00 zł
Life coaching  150,00 zł
Treningi intrapsychiczne  300,00 zł
Treningi interpersonalne  300,00 zł
Trening zastępowania agresji  150,00 zł
Trening pamięci i uczenia się  130,00 zł
Szkolenia indywidualne wg indywidualnej wyceny
Szkolenia dla psychologów i studentów psychologii wg indywidualnej wyceny
Zajęcia wzmacniające koncentrację  130,00 zł
Korepetycje z psychologii (psychologia kliniczna, neuropsychologia, statystyka i inne)  150,00 zł
Przygotowanie dziecka do pojawienia się rodzeństwa  130,00 zł
Przygotowanie dziecka do rozwodu 130,00 zł
Przygotowanie dedykowanej bajki terapeutycznej (także online) 140,00 zł
Sesja relaksacji dla osób dojrzałych 130,00 zł
Sesja wyciszania stresu dla osób dojrzałych 130,00zł
Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia  250,00 zł
Zwolnienia z drugiego języka obcego  130,00 zł
Leczenie fobii szkolnej  130,00 zł
Odkrywanie talentów  130,00 zł
Praca z pamięcią i inteligencją 150,00 zł

 

BADANIA:

Wydanie zaświadczenia  130,00 zł
Wydanie rekomendacji Instytutu od 500,00 zł
Wydanie opinii psychologicznej od 150zł
Wydanie opinii Zespołu Opiniodawczego Niezależnych Specjalistów od 450zł
Opinie psychologiczne po wypadkach 450,00 zł
Opinie psychologiczne do sądów od 450zł
Badania kierowców 150zł
Badania psychologiczne w medycynie pracy 100zł
Badanie osobowości  350,00 zł
Badania pamięci  250,00 zł
Badania rozwoju dziecka 250,00 zł
Badania więzi w rodzinie 400 – 500,00 zł
Badania postaw rodzicielskich 250,00 zł
Badania do procesu adopcyjnego 350,00 zł
Badanie dojrzałości szkolnej  200,00 zł
Badanie psychologiczne gotowości do związku 130,00 zł
Badania preferencji zawodowych  130,00 zł
Badania w kierunku wyboru szkoły, studiów, specjalizacji, zawodu  130,00 zł
Diagnoza i opinie psychologiczno – pedagogiczne  130,00 zł
Diagnoza zasobów rodzinnych  250,00 zł
Diagnoza neuropsychologiczna od 250,00 zł
Diagnoza otępień od 250,00 zł
Dysleksja 350,00 zł
Dyskalkulia  350,00 zł
Uwaga i koncentracja 200,00 zł
Ocena zdolności do sporządzenia testamentu od 150,00 zł

 

TESTY PSYCHOLOGICZNE:

Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R 250,00 zł
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R 250,00 zł
Test Matryc Ravena 130,00 zł
TUS Testy Uwagi i Spostrzegawczości 130,00 zł
Test Inteligencji OMNIBUS 200,00 zł
Skale Inteligencji  i Rozwoju IDS 130,00 zł
CFT Neutralny Kulturowo Test Inteligencji 200,00 zł
Skala Dojrzałości Kulturowej COLUMBIA 130,00 zł
Dziecięca Skala Rozwojowa 300,00 zł
Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera 200,00 zł
Bateria testów TIS 200,00 zł
Test Rozumienia Słów 130,00 zł
Test Słownikowy dla Dzieci 130,00 zł
Zestaw Testów Uzdolnień 300,00 zł
DINEMO Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej 130,00 zł
Wielowymiarowy Kwestionariusz Kompetencji 200,00 zł
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych 130,00 zł
INTE Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 130,00 zł
Test SIE-T Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze 130,00 zł
PKIE Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej 130,00 zł
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości 300,00 zł
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny 130,00 zł
EPQR Kwestionariusz Osobowości Eysencka 150,00 zł
IVE Kwestionariusz Impulsywności 130,00 zł
NEO-FFI Inwentarz Osobowości 150,00 zł
NEO-PI-R Inwentarz Osobowości 150,00 zł
TO Test Osobowości 130,00 zł
TO-Z Test Osobowości i Zainteresowań 130,00 zł
FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania Kwestionariusz Temperamentu 130,00 zł
PTS Kwestionariusz Temperamentu 130,00 zł
EAS Kwestionariusz Temperamentu 130,00 zł
EAS-C, EAS-D 130,00 zł
Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej 130,00 zł
Komunikacja w Bliskich Związkach 130,00 zł
Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców 130,00 zł
Kwestionariusz Relacji Rodzinnych 130,00 zł
Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych 130,00 zł
Skala Oceny Rodziny 130,00 zł
Skala Postaw Rodzicielskich 130,00 zł
Test Rodzice a Młodzież 130,00 zł
Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko 130,00 zł
BHI-12 Kwestionariusz Nadziei Podstawowej 130,00 zł
Skala Człowiek w Pracy 130,00 zł
LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć 130,00 zł
STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dorosłych 130,00 zł
STAIC Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci 130,00 zł
GSES Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności 130,00 zł
IPP Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej 130,00 zł
Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli 130,00 zł
Kwestionariusz Metafory Czasu 130,00 zł
Kwestionariusz Nadziei na Sukces 130,00 zł
KompOs Kwestionariusz Kompetencji Osobistej 130,00 zł
Kwestionariusz Ustosunkowań 130,00 zł
LOT-R Test Orientacji Życiowej 130,00 zł
Test Niedokończonych Zdań Rottera (dzieci, młodzież, dorośli) 130,00 zł
SCID-II Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości 200,00 zł
Skala Dyrektywności 130,00 zł
SES Skala Samooceny Rosenberga 130,00 zł
Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych 130,00 zł
CESC Skala Kontroli Emocji 130,00 zł
Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych 130,00 zł
SWLS Skala Satysfakcji z Życia 130,00 zł
TIC Ocena Potencjału Motywacyjnego w sytuacji Pracy 130,00 zł
ACL – Lista Przymiotnikowa ACL (AdjectiveCheck List) 130,00 zł
UMACL Przymiotnikowa Skala Nastroju 130,00 zł
CAT-A 130,00 zł
CAT-H 130,00 zł
TAT 130,00 zł
Test Rysowania Drzewa 130,00 zł
Test Rorschacha 130,00 zł
SZONDI Eksperymentalna Diagnostyka Potrzeb 130,00 zł
FTT – Test Bajek 240,00 zł
Test Piramid Barwnych 130,00 zł
TCT-DP Rysunkowy Test Twórczego Myślenia 130,00 zł
Test Pamięci Wzrokowej Bentona 130,00 zł
CTT Kolorowy Test Połączeń 130,00 zł
CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego 130,00 zł
DUM Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu 130,00 zł
MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego  70,00 zł
Test Płynności Figuralnej Ruffa 130,00 zł
Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu 250,00 zł
WCST Test Sortowania Kart z Wisconsin 200,00 zł
CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych 130,00 zł
COPE Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 130,00 zł
DS14 Skala do Pomiaru Typu D 130,00 zł
Test Jak Sobie Radzisz? 130,00 zł
Kwestionariusz Poczucia Stresu 130,00 zł
Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem 130,00 zł
PSS-10 Skala Odczuwanego Stresu 130,00 zł
Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem 130,00 zł
CSS Czytanie Sensownych Słów 130,00 zł
Test Domek Krasnoludków 130,00 zł
Skala Umiejętności Fonologicznych 130,00 zł
SKREŚL Czytanie ze Skreśleniami 130,00 zł
Test Stosunków Szkolnych 130,00 zł
Usuwanie Fonemów 130,00 zł
Uzupełnianie Zdań 130,00 zł
Ja Wobec Klasy – Klasa Wobec Mnie 130,00 zł
Kwestionariusz Ja i Moja Szkoła 130,00 zł
HERMANS Metoda Konfrontacji Ze Sobą 150,00 zł
KKW Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu 130,00 zł
Kwestionariusz Postaw Życiowych 130,00 zł
Lista Wartości Osobistych 130,00 zł
RVS Skala Wartości Rokeacha 130,00 zł
Wstępna Orientacja Zawodowa 250,00 zł
Test Zdolności Językowych 130,00 zł
D2 Test Do Badania Uwagi 130,00 zł
FROSTIG Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej 150,00 zł
Test Językowy LEKSYKON 130,00 zł
MFF Test Porównywanie Znanych Kształtów 130,00 zł
Test Szybkiego Nazywania 130,00 zł
AIS Skala Akceptacji Choroby 130,00 zł
BPCQ Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu 130,00 zł
CSQ Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem 130,00 zł
GHQ Ocena Zdrowia Psychicznego wg Goldberga 130,00 zł
Inwentarz Zachowań Zdrowotnych 130,00 zł
Lista Kryteriów Zdrowia 130,00 zł
MHLC Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia 130,00 zł
Mini-MAC Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej 130,00 zł
Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia 130,00 zł
PRF Lista Oczekiwań Pacjenta 130,00 zł
Skala Ekspresji Gniewu 130,00 zł
Skala Typu A/B 130,00 zł
TYP-A Skala Typu A 130,00 zł
Test Rysowania Zegara 100,00 zł
Testy Triady Organicznej 160,00 zł
Test MoCA lub MoCA online 130,00 zł