Poradnia rodzinna

 

Wsparcie po rozwodzie, mediacja, terapia rodzin, terapia dzieci, porady dla rodziców

Pomoc w problemach dzieci i młodzieży

     W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuję się diagnozą trudności szkolnych i trudności w zachowaniu, diagnozą rozwoju, oceną występowania specyficznych zaburzeń tj. dysleksja, dysgrafia, ADHD i in., oceną zasobów i zdolności, predyspozycji do nauki w danej szkole, na danym kierunku studiów, oceną predyspozycji zawodowych (co jest przydatne w sytuacji wyboru profilu klasy). Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju typu dystymicznego i depresyjnego, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia itd.), trudnościami w klasie i szkole, problemami rodzinnymi, terapię dzieci i młodzieży rodziców rozwodzących się, prowadzę przygotowanie dzieci do rozwodu i przeprowadzam je i całe rodziny przez ten proces. W pracy z małymi dziećmi diagnozuję i prowadzę terapię w sytuacji moczenia się i zanieczyszczania się (enuresis, encopresis), regresji w rozwoju, zahamowania mowy już wykształconej (mutyzm selektwny i nieselektywny), problemów przedszkolnych, występowania lęku separacyjnego, pomagam w przeprowadzaniu treningu czystości i nauce samodzielnego zasypiania.