Psychologia sądowa

 

Spotkanie, podczas którego biegły psycholog sądowy na podstawie doświadczenia w pracy na rzecz sądu, po zapoznaniu się z sytuacją klienta udziela wskazówek i porad jak poprowadzić lub rozwiązać sytuację klienta. W razie potrzeby psycholog sądowy informuje z jakimi specjalistami innych dziedzin podjąć współpracę, z usług jakich instytucji skorzystać aby proces sądowy przebiegał i zakończył się korzystnie dla klienta.

 

Niektórzy z racji choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych nie są w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem lub prowadzić swoich spraw. Ochrona interesów osobistych i majątkowych wymaga niekiedy, by zdolność do czynności prawnych została ograniczona bądź by jej całkowicie pozbawiono. Pomagamy w zebraniu dokumentacji, udzielam wskazówek odnośnie przebiegu postępowania, przeprowadzam badania psychologiczne, wydaję opinie i zaświadczenia o stanie funkcjonowania, stopniu upośledzenia umysłowego, istnieniu otępienia itd.
Opinie sporządzone w oparciu o dane przekazane przez klienta, analizę nagrań audio i video, analizę dostarczonej przez klienta dokumentacji, korespondencji, badań psychologicznych, obserwacji, prób klinicznych itd., portrety psychologiczne, opinie alternatywne do opinii wydanych przez inne instytucje i biegłych sądowych w toku procesu sądowego.
Postępowanie mediacyjne jest najkorzystniejszą formą rozwiązania sporu, w zauważalny sposób ogranicza koszty, jakie strony musiałyby ponieść kierując sprawę na drogę sądową. Przeprowadzam mediacje rodzinne, cywilne, mediacje pracownicze, mediacje gospodarcze.

 

Pomoc w sprawach rozwodowych, przeprowadzanie przez proces rozwodu, pomoc w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi i przyznania praw rodzicielskich, przygotowanie do badania w OZSS (RODK, byłym Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym), przygotowanie dzieci do rozwodu, pomoc przy porwaniach rodzicielskich, psychologiczne środki zabezpieczające.

Pomoc dla osób wykorzystanych seksualnie i ich rodzin, poradnictwo w zakresie sposobu postępowania przed sądem, przygotowanie materiału dowodowego w postaci dyskretnego wywiadu aby uniknąć powtarzania tych samych, trudnych treści w prokuraturze i sądzie, współpraca z prawnikami, badania i opinie dotyczące następstw psychologicznych molestowania, opieka psychologiczna i psychoterapia.