Psychoterapia

Psychoterapia

         Psychoterapia jest procesem, w którym osoba zgłaszająca chęć pracy nad sobą ma możliwość uzyskania większej samoświadomości oraz uruchomienia własnego potencjału w radzeniu sobie z problemami w ramach spotkania dwóch osób, osoby poszukującej pomocy oraz osoby, która w oparciu o swoje wykształcenie oraz własne doświadczenie życiowe udziela pomocy (psychoterapeuta). W trakcie takich spotkań, poprzez relację z psychoterapeutą, istnieje możliwość odreagowania emocjonalnego, poznania samego siebie – w tym źródeł swoich trudności oraz wewnętrznych zasobów – aktywnego ćwiczenia nowych form zachowania, np. radzenia sobie ze stresem czy wyzwaniami życiowymi.

         Czas trwania jednej sesji psychoterapeutycznej to 50 minut, zalecana częstotliwość spotkań terapeutycznych to jedna sesja tygodniowo (do indywidualnego ustalenia), trudno określić jak długo potrwa proces terapeutyczny, jest to kwestia indywidualna i zależy od wspólnych wysiłków osoby zgłaszającej się na terapię i terapeuty.

 

Oferujemy leczenie psychoterapeutyczne m.in. niżej wymienionych trudności i zaburzeń:

– depresji

– nerwicy

– zaburzeń lękowych

– zaburzeń o podłożu stresowym

– zaburzeń osobowości

– zaburzeń odżywiania:

    anoreksja,

    bulimia,

    pregoreksja,

    ortoreksja,

    bigoreksja,

    zespół przeżuwania,

    anarchia żywieniowa i inne

– uzależnienia od:

    alkoholu,

    nakotyków

    dopalaczy

    seksu,

    hazardu,

    zakupów,

    sportu,

    komputera,

    telefonu

– osób w trudnej sytuacji rodzinnej

– po stracie osoby bliskiej

– po traumie

– po wypadkach komunikacyjnych

– po utracie pracy

– w trakcie trudnych decyzji

– osób wątpiących w związek

– po zawodach miłosnych

– zaburzeń seksualnych