BEZPŁATNA POMOC RODZINIE


Instytut Analiz Psychologicznych i Psychoterapii prowadzi Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Moszczenica na lata 2018-2019. Wsparcie naszych specjalistów w ramach programu jest bezpłatne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Dodajemy otuchy, wspieramy, doradzamy.